Certificaten & downloads

Certificering

Als vakkundige onderneming zijn wij in het bezit van het certificaat Bescheinigung Klasse E voor het lassen volgens DIN 18800 deel 7. Dit certificaat hebben wij uitgebreid met DIN 4132, welke betrekking heeft op de draagconstructies van kraanbanen. Daarnaast bezitten wij momenteel als enige onderneming in Nederland een uitbreiding van het certificaat voor het lasproces 783, zijnde certificering voor het schieten van kopdeuvels. Per 1 juli 2014 zijn wij gecertificeerd volgens NEN-EN 1090 en voldoen we aan de eisen voor CE-markering.

Vanaf deze datum is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde product norm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. de CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Certificaten

+31 88 5551300

Talen

Volg ons op social media