Disclaimer

Aansprakelijkheid voor content

Bij het opstellen van de content van onze webpagina’s is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 6 lid 1 MDStV (Duits staatscontract inzake mediadiensten) en § 8 lid 1 TDG krachtens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen content op deze pagina’s. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht om de door hen doorgegeven of opgeslagen informatie van anderen te controleren of op omstandigheden te onderzoeken die op een onwettige activiteit wijzen. De verplichting om conform de algemene wetten gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren blijft onverminderd van kracht. Het is echter pas mogelijk om hiervoor aansprakelijk te worden gehouden vanaf het moment dat wij kennis hebben gekregen van een concreet geval van overtreding van de wet. Wanneer wij kennis krijgen van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij deze content ogenblikkelijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud daarvan kunnen wij geen invloed uitoefenen. Daarom kunnen wij voor deze content van derden ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de content van websites waarnaar wij doorlinken, is altijd de desbetreffende provider of eigenaar van de webpagina’s verantwoordelijk. De websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn op het moment dat de link werd geplaatst, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Er was ons op het moment dat de links werden geplaatst geen onwettige content bekend. Er kan echter redelijkerwijs niet van ons worden verwacht dat wij zonder een concrete aanwijzing voor een wetsovertreding de websites waarnaar wij doorlinken voortdurend controleren. Wanneer wij kennis krijgen van een wetsovertreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht. De exploitanten van de webpagina’s doen hun best om steeds rekening te houden met de auteursrechten van anderen c.q. om gebruik te maken van zelf vervaardigd of licentievrij materiaal.  De content die en het materiaal dat op deze webpagina’s door de exploitanten van deze webpagina’s is vervaardigd, valt onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig kenbaar gemaakt. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en het gebruik van content of materiaal in welke vorm dan ook, dat buiten de reikwijdte van het auteursrecht valt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan om inhoud van deze website te downloaden of te kopiëren.

Gegevensbescherming

De exploitant van deze pagina’s neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Indien op onze website persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit indien mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verder gegeven aan derden.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bezwaar tegen reclame-mails

Het gebruik van in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals door spam-mails.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA, opgenomen. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u klikt op de Facebook “Like-button” terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u naar de inhoud van onze pagina’s verwijzen op uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen met uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie zie de verklaring over gegevensbescherming van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw Facebook-account kan koppelen, logt u zich dan uit uw Facebook-account uit.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de webpagina’s die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Twitter op http://twitter.com/privacy

Uw privacy instellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van LinkedIn

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Provider is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk bezoek aan een van onze pagina’s die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze pagina’s heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de “share-knop” van LinkedIn klikt en bent aangemeld bij uw account bij LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen met u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.
Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Verklaring over gegevensbescherming voor gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is voorzien van een YouTube-plugin, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt meegedeeld aan de Youtube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Verklaring over gegevensbescherming voor gebruik van Instagram

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u bent aangemeld bij uw Instagram-account, kunt u door te klikken op de Instagram-button een link plaatsen tussen de inhoud van onze pagina’s en uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen met uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.
Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google +

Onze sites maken gebruik van functies van Google +1. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Verzameling en verspreiding van informatie: Met behulp van de Google +1 knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1 knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google zal de informatie opslaan dat u voor een bepaalde content een +1 click heeft gegeven, evenals de informatie over de pagina die u heeft bekeken bij het klikken op +1. Uw +1 clicks kunnen samen met uw naam en profielfoto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet in beeld worden gebracht. Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google-services te verbeteren voor u en anderen. Om de Google +1 knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam die u heeft gebruikt bij het delen van content via uw Google-account vervangen. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mail adres of andere identificerende informatie van u weten. Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven toegelichte gebruiksdoelen wordt de door u verstrekte informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen voor gegevensbescherming van Google gebruikt. Google kan verzamelde statistieken publiceren over de +1 activiteiten van de gebruiker of stuurt deze door naar gebruikers en partners, zoals publishers, adverteerders of verbonden websites.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Xing

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elk bezoek aan een van onze pagina’s die functies van Xing bevat, wordt een verbinding gemaakt met de servers van Xing. Opslag van persoonsgegevens vindt daarbij volgens onze informatie niet plaats. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geanalyseerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de Xing share-button vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Newsletter via Clever Reach

Onze e-mail newsletter wordt verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (“CleverReach”), aan wie wij de door de gebruiker bij de aanmelding voor de newsletter verstrekte gegevens doorgeven. De door gebruikers ten behoeve van de ontvangst van de newsletter verstrekte gegevens (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland. CleverReach gebruikt deze informatie in opdracht van ons voor de verzending en voor de statistische analyse van de newsletter. Voor het analyseren bevatten de verzonden e-mails zgn. web-beacons, resp. trackings-pixels die één-pixel-beeldbestanden weergeven die op onze website opgeslagen zijn. Op die manier kan vastgesteld worden of een bericht uit de newsletter werd geopend en op welke links evt. werd geklikt. Met behulp van de zgn. conversion-trackings kan bovendien worden geanalyseerd of na het klikken op de link in de newsletter een vooraf gedefinieerde actie plaats heeft gehad. Bovendien wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van bezoek, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd verzameld en worden niet gekoppeld aan verdere persoonlijke gegevens van de gebruiker. Het is uitgesloten dat de gegevens rechtstreeks herleid kunnen worden tot personen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van newsletter-campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige newsletters beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen.

Server-log-files

De aanbieder van de pagina’s doet aan automatische verzameling en opslag van informatie in zogenaamde Server-log-files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
• Browsertype/browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de inkomende computer
• Tijd van serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet koppelbaar aan specifieke personen en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren wanneer ons concrete aanwijzingen bekend worden van onrechtmatig gebruik.

Cookies

De websites maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies slechts in individuele gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of algemeen uitsluiten en automatische verwijdering activeren van cookies wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier iets verzoekt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens zullen niet worden verder gegeven zonder uw toestemming.

Verantwoordelijk voor Privacy

Verantwoordelijk voor Privacy
Wilhelm Antonius Maria Kempermann
Handelsweg 2
7081 AE Gendringen
T +31 (0)88 55 51 300
F +31 (0)88 55 51 319
E info@imetaal.com
www.imetaal-staalbouw.nl

+31 88 5551300

Talen

Volg ons op social media